Radiestezija

Visak može biti različitih oblika. Najidealniji je visak kružnog ili eliptičnog oblika koji prilikom gibanja stvara najmanje otpora. Kao visak možete u pomanjkanju pravog viska koristiti džepni sat na lančiću, lančić s privjeskom, prsten ili najobičniju maticu na koncu. Visak može biti načinjen od različitih vrsti materijala. Najčešće se upotrebljavaju visci načinjeni od različitih vrsta metala. Pretežno su zastupljeni visci od bakra i mjedi a nešto rjeđe od srebra, željeza pa čak i zlata. Poneki radiestezisti koriste visak od jantara, stakla i različitih drugih materijala. Veoma je važno znati da visak sastavljen od više vrsti metala ili materijala ima osjetno manju provodljivost, bez obzira koliko atraktivno izgledno.

Način držanja viska

Uzicu viska primite između palca i kažiprsta, tako da su jagodice palca i kažiprsta okrenute prema zemlji. Dešnjaci drže visak u desnoj a ljevaci u lijevoj ruci. Uvijek treba držati visak u onoj ruci kojom se više služite u svakodnevnom životu.

Komuniciranje s viskom

Držim da nije potrebno posebno objašnjavati zašto se visak giba u ruci ljudi pojačana osjeta ili radiestezijkog naboja, jer je to opisano i objašnjeno u svim knjigama o radiesteziji.

 

visci Viskovi radiestezija